Spread the love

Färgen på din entrédörr och fengshui

Inom fengshui anses entrédörren vara munnen där chi, eller den universella energin, flödar in. Det är genom entrédörren som huset får den energi det behöver. Kvaliteten på denna energi avgör också kvaliteten på energin i ditt hem. Inom klassisk fengshui baseras den mest gynnsamma färgen på en entrédörr på kompassriktningen som dörren är vänd mot och dess motsvarande fengshui-element.

För varje fengshui-vädersträck – och dess motsvarande element – kan du välja en harmonisk färg eller en produktiv (eller producerande) färg. En harmonisk färg är länkad till elementet själv, till exempel representeras det östra väderstrecket av trä, och träfärgerna är grönt och brunt. En produktiv färg är baserad på element som producerar, stödjer eller förbättrar det regerande elementet i ett visst väderstreck. Produktiva element för trä är relaterade till vattenelementet och inkluderar svart, blått och lila.

För att avgöra kompassriktningen som din entrédörr är vänd mot kan du använda en traditionell magnetisk kompass, men det är ännu enklare att använda en kompass-app på din smartphone. Öppna kompass-appen och placera nedre delen av din telefon mot dörren medan du håller telefonen plant och rakt ut från dörren. Numret som visas tillsammans med gradsymbolen är den exakta riktning som dörren är vänd mot. Till exempel är 0 grader direkt mot norr, medan 180 grader innebär att dörren är riktad direkt mot söder.

Använd jordtoner på en dörr som vetter åt öster

Fengshui-elementet för väderstrecket öster är trä, så om din entrédörr vetter åt öster, med en kompassriktning på mellan 67,5 och 112,5 grader, är ditt bästa val jordelementets färgar:

 • Grönt
 • Brunt 
 • Tränyanser

Om ingen av dessa färger fungerar tillsammans med utsidan av ditt hus har du ytterligare ett antal alternativ att välja mellan baserat på de fem fengshui-elementens produktiva cykel. Det är vattenelementets färger:

 • Svart
 • Blått
 • Lila 

Bli framgångsrik med dessa färger på en dörr som vetter mot sydöst

Den sydöstra kompassriktningen sträcker sig från 112,5 till 157,5 grader. Färgvalet för en entrédörr som vetter mot sydöst liknar en dörr i östlig riktning eftersom de delar samma fengshui-element, trä, och dess harmoniska färger:

 • Grönt
 • Brunt
 • Tränyanser

Elementen vatten och jord bidrar också med bra energier i detta område. Dessutom sammankopplas det sydöstra väderstrecket med de energier som styr pengar och rikedom, som främjas av vatten. Därför är följande färger också gynnsamma för dörrar som vetter mot sydöst:

 • Blått
 • Svart
 • Ljusgult
 • Jord-/sandfärger

Främja elementet eld meddessa färger på en dörr som vetter mot söder

Söder är det enda väderstrecket som sammankopplas med fengshui-elementet eld, så den bästa fengshui-färgen för en dörr som vetter mot söder (kompassriktning mellan 157,5 till 202,5 grader) är röd, såklart! Andra färger som fungerar bra i kombination med elementet eld inkluderar:

 • Gult
 • Lila
 • Orange
 • Rosa
 • Magenta
 • Korall

För ytterligare färger som passar en dörr i sydlig riktning som är relaterad till trä kan du välja mellan:

 • Grönt
 • Brunt
 • Tränyanser

Älska färgen på din dörr i sydvästlig riktning

Fengshui-energin som är kopplad till en dörr i sydvästlig riktning (kompassriktning mellan 202,5 till 247,5 grader) är den moderliga energin, samt energin som styr kärlek och äktenskap. De är kopplade till elementet jord och dess färger:

 • Ljusgult
 • Beige
 • Lerfärgat
 • Andra jord-/sandfärger 

Färger som gynnar jord och är kopplade till eld inkluderar:

 • Rött
 • Gult
 • Rosa
 • Orange
 • Magenta
 • Korall